Exmoor הורן כבש - גזעי כבשים Exmoor הורן  כבש - גזעי כבשים
Exmoor הורן כבש - גזעי כבשים
Exmoor הורן כבש - גזעי כבשים
Exmoor הורן כבש - גזעי כבשים

Exmoor הורן

למרות עתיק במוצא, Exmoor הורן, שהיה קיים מאז ומתמיד במערב אנגליה, מותאם היטב לדרישות מודרניות.Exmoor יכול להיות מתואר כגזע דו תכליתי לשמור טהור בבתה הגבוהה יותר, למעשה, הם מסווגים כגזע גבעה. Exmoor הורן הוא כבשת מעבר מעולה.Bluefaced לסטר הצלב מייצר Mule Exmoor שהוא צייתן ופורה באזורי שפלה.Exmoor הוא לבן פנים, עם קרנות, עור בצבע דובדבן, וצמר לבן באורך בינוני ובאיכות טובה. קטגוריות גזע: גבעה, / הפצה כפולה מטרה: אנגליה