בראון ראשות כבשי בשר כבש - גזעי כבשים בראון ראשות כבשי בשר כבש - גזעי כבשים
בראון ראשות כבשי בשר כבש - גזעי כבשים
בראון ראשות כבשי בשר כבש - גזעי כבשים
בראון ראשות כבשי בשר כבש - גזעי כבשים

בראון ראשות כבשי בשר

Braunköpfiges Fleischschaf הוא אחד מארבעת גזעי הכבשים הדומיננטיים בשוויץ. זה הגזע הכבד ביותר. היא פותחה על ידי חציית נעלי אוקספורד מאנגליה וכבשי הכבש Blackheaded גרמנים על כבשי landrace. הגזע הוא עונתי, המלטת פעם בשנה, בדרך כלל בחורף, עם הממוצע של 1.7 כבשים. קטגורית גזע: בשר צמר, בינוני