Berrichon du השר כבש - גזעי כבשים Berrichon du השר כבש - גזעי כבשים
Berrichon du השר כבש - גזעי כבשים
Berrichon du השר כבש - גזעי כבשים
Berrichon du השר כבש - גזעי כבשים

Berrichon du השר

Berrichon du השר הוקם באזור הבר של צרפת.הגזע המקורי היה שלוב עם מרינו באמצע שנתי ה 1780 של. שיפורים נוספים נעשה ב 1800 עם ההקדמה של Dishely לסטר. Berrichon השר עקב הוא כבשי נשאלים, לבני פנים עם צמר בינוני באיכות גבוהה. הגוף שלהם הוא קומפקטי, שרירים, ובינוני עד גדול במעמדו. הם משמשים בעיקר כאדוני מסוף. קטגוריות גזע: בשר, צמר בינוני