Boreray כבש - גזעי כבשים Boreray כבש - גזעי כבשים
Boreray כבש - גזעי כבשים
Boreray כבש - גזעי כבשים
Boreray כבש - גזעי כבשים

Boreray

Boreray מקורו באי Boreray שהוא בקבוצת סנט קילדה.הגזע פותח בסוף המאה ה -19 מסקוטי פרצוף שחור וסוג מהסופרים היברידי של Shortwool הסקוטי העתיק. הגזע היה בעיקר פרא מאז 1930.Boreray הוא זן קטן ללא צמר על פנים או רגליים נמוכות. הגפיים הם שחורים או שיזוף בצבע. הגיזה היא לבנה להדליק שיזוף, אבל מדי פעם חיה בודדה תהיה כהה יותר. שני המינים הם בעלת קרנות. קרניו של האיל גדולות ומפותלות. רחלות בוגרות שוקלות כ 28 ק"ג (62 ק"ג) ותעמודנה 55 סנטימטר (22 סנטימטרים) שבכמה. קטגורית גזע: פרימיטיבית, נדירה