Dartmoor Whiteface כבש - גזעי כבשים Dartmoor Whiteface כבש - גזעי כבשים
Dartmoor Whiteface כבש - גזעי כבשים
Dartmoor Whiteface כבש - גזעי כבשים
Dartmoor Whiteface כבש - גזעי כבשים

Dartmoor Whiteface

  היה Dartmoors פניו לבנות על המור שכן הם רשומים מוקדמים. הם נמצאים גם בחלקים של Exmoor. הרחלות ידועות בחצייה לייצר כבשה מסוגלת לייצר כבש ראש כשהכניס למסוף אדוני איל halfbred. Dartmoor פניו לבנות הוא קשוח מאוד ויכול לשגשג במרעה העני ביותר. הם תמיד היו מקרינים, אך תכונה זו נוטה להיעלם עם השנים.הצמר הוא לבן, מצרך טוב, ועם crimp חזק למדי.  קטגוריות גזע: צמר / הפצה גס: אנגליה