איסלנדי כבש - גזעי כבשים איסלנדי כבש - גזעי כבשים
איסלנדי כבש - גזעי כבשים
איסלנדי כבש - גזעי כבשים
איסלנדי כבש - גזעי כבשים

איסלנדי

 הכבשים האיסלנדיים המודרניים הוא צאצא ישיר של הכבשים הביאו לאיסלנד על ידי המתנחלים ויקינג בתחילת המאה התשיעית ועשירית.  הם מסוג הצפון האירופי קצר הזנב, קשור לגזעים כמו Finnsheep, רומנוב, ושטלנד.Prolificacy שליטת גן מרכזי זוהה בגזע האיסלנדי. גן זה מציג פעולה דומה לגן נמצא בBooroola מרינו. הצמר מכבשים איסלנדיים יש מעייל טיפוסי של הגזעים הפרימיטיביים יותר פנימי וחיצוני, והוא הצמר שאיסלנד ידועה. זה לא חוקי לייבא כל כבשים לאיסלנד.  קטגוריות גזע: / הפצה כפולה מצופית, קצרת זנב: צפון אמריקה, איסלנד, בריטניה