Debouillet כבש - גזעי כבשים Debouillet  כבש - גזעי כבשים
Debouillet כבש - גזעי כבשים
Debouillet כבש - גזעי כבשים
Debouillet כבש - גזעי כבשים

Debouillet

Debouillet פותח בניו מקסיקו בשנת 1920 מגזע Delaine Merino x Rambouillet crosses.The המותאם ביותר לתנאי הטווח של מערב ארצות הברית. Debouillet הוא כבשים בגודל בינוני עם שיער לבן על הפנים ורגליים. הם קשוחים וחברותיים וישימים להמלטת מרעה ללא עזרה. הם מייצרים צמר משובח צמר עם עמוק, קרוב crimp. קטגורית גזע: צמר משובח, / הפצה נדירה: ארצות הברית