Landschaf כבש - גזעי כבשים Landschaf כבש - גזעי כבשים
Landschaf כבש - גזעי כבשים
Landschaf כבש - גזעי כבשים
Landschaf כבש - גזעי כבשים

Landschaf

  חבר זה של הית-כבשי landrace הוא הכלאה בין גרמנים והולנדי הית כבשים וצאן ביצה. מאז 1934, זה כבר גדל באזור הצפוני הגרמני Emsland, במיוחד במחוז Bentheim. סכן מאוד, החסכני Bentheimer Landschaf משמש לשימור נוף. זה הוא גדול ביותר של הית הגרמניה ובתה, כבשים עם רגליים ארוכות ופרסות קשות. ראש דק, ארוך, אף רומאי, אוזניים קטנות, בלי קרנות, זנב ארוך וצמרירי, לתאר את הכבשים.הכבשים הם לבן, אבל פיגמנטציה כהה מותרת סביב עיניים, על אוזניים ועל רגליה. משקל הגיזה הוא 3-4 ק"ג (6.6-8.8 ק"ג), בקוטר סיבים של 34-40 מיקרון.  קטגוריות גזע: landrace, / הפצה נדירה: אירופה