Heidschnucke כבש - גזעי כבשים Heidschnucke כבש - גזעי כבשים
Heidschnucke כבש - גזעי כבשים
Heidschnucke כבש - גזעי כבשים
Heidschnucke כבש - גזעי כבשים

Heidschnucke

Heidschnucke הם כבשים קטנים למדי, שהמקור בתחילה Niedersachsen בגרמניה. ישנם מספר סוגים של כבשי Heidschnucke: Heidschnucke אפור הקרנות, קרני Heidschnucke הלבן, וmoorschnucke (ביצת כבשים). בשלב מסוים, היו Heidschnucke הכבשים החשובים ביותר בצפון גרמניה, אבל המספרים שלו ירד באופן משמעותי. כבשים שחורים הם בלידה, אבל גיזת discolors השנה הראשונה לחייהם שלהם, עד שהוא מקבל צבע האפור האופייני. שניהם אילים וכבשים יש קרנות יפות. המלטת אחוז היא בדרך כלל נמוכה, רק כ 100 אחוזים. קטגוריות גזע: / הפצה נדירה, פרימיטיבית: אירופה