Nolana כבש - גזעי כבשים Nolana כבש - גזעי כבשים
Nolana כבש - גזעי כבשים
Nolana כבש - גזעי כבשים
Nolana כבש - גזעי כבשים

Nolana

 מטרת הרבייה של כבשי Nolana היא לשלב את היתרונות של כבשי שיער עם היתרונות של כבשי צמר ילידים. Nolana כבשים הם כבשי שיער.  הם אינם מייצרים צמר, אבל לשאת מעייל חלק במהלך הקיץ ו4-5 סנטימטר (1.6-1.8 ב) סמיך בחורף שהם שופכים באופן טבעי במעיין. לכן, הם לא צריכים להיות מגולחים.  שני סוגים של כבשים התפתחו במהלך הפיתוח של כבשי Nolana: בשר מסוג (fleischscafe) וlandrace סוג (landscafe) להגדרות נרחבות יותר וניהול נוף.הבשר הוא בעיקר הסוג לבן, ואילו landrace הסוג משתנה יותר בצבע והסוג.  קטגוריות גזע: שיער (בשר) / הפצה: אירופה