Imroz (Gökçeada) כבש - גזעי כבשים Imroz (Gökçeada) כבש - גזעי כבשים
Imroz (Gökçeada) כבש - גזעי כבשים
Imroz (Gökçeada) כבש - גזעי כבשים
Imroz (Gökçeada) כבש - גזעי כבשים

Imroz (Gökçeada)

 Imrov הוא בין גזעי כבשים הקטנים ביותר בטורקיה. הם גדלים על בשר, חלב וצמר. חיות הן בעיקר לבנות, עם סימנים שחורים סביב הפה, האף ועיניים, על האוזניים ורק לעתים נדירות על קצה הרגליים. הזנב הוא דק וארוך, בדרך כלל להגיע מתחת לקרסוליים. איילים יש קרני ספירלה חזקות הארכת צדה; רחלות בדרך כלל נשאלים, אבל עד 30% מהרחלות עשויים להיות scurs הקטן.הראש צר והפרופיל שלה הוא ישר.הצמר הוא מאוד גס וארוך, והוא מכסה את החלק העליון של הראש  קטגוריות גזע: הפצה כפולה מטרה, צמר שטיחים /: טורקיה