Brecknock Hill Cheviot כבש - גזעי כבשים Brecknock Hill Cheviot כבש - גזעי כבשים
Brecknock Hill Cheviot כבש - גזעי כבשים
Brecknock Hill Cheviot כבש - גזעי כבשים
Brecknock Hill Cheviot כבש - גזעי כבשים

Brecknock Hill Cheviot

Brecknock היל Cheviot פותח מתוך Cheviot הסקוטי שהציג לויילס ב1850 של. כבשי Brecknock גזעיים באים בכל הצבעים, פרט לכתמים. הם נוטים להיות באופן טבעי קטנה כמו אבותיהם. עם זאת, הטבע שלהם הוא הרבה יותר עדין מאשר כבשי Cheviot האחרים. בוויילס, Cheviots היל Brecknock אינו חלק משלושת גדלי Cheviot. הם גזע גבעת וולשית כבשים.בהרים, הם נשמרים בלהקות רבייה טהורות לתחליפים. Brecknock היל Cheviot יש אוזניים זקופות קטנות עם פרצופים ורגליים לבנות. יש להם לא צמר על הפנים או מתחת לברכיים או למשכן. כבשים ואילי usualy הם תושאלו. הם גזע מוכר לאריכות ימיו.