Tsigai (Cigája) כבש - גזעי כבשים Tsigai (Cigája) כבש - גזעי כבשים
Tsigai (Cigája) כבש - גזעי כבשים
Tsigai (Cigája) כבש - גזעי כבשים
Tsigai (Cigája) כבש - גזעי כבשים

Tsigai (Cigája)

Tsigai כבשים שמקורו בדרום מזרח אירופה, שם הם גדלים על בשר וחלב. ישנן וריאציות רבות של הגזע. כמה אוכלוסיות Tisigai שופרו על ידי Merino וגזעי בשר בריטיים. Tsigai כבשים יש זנב ארוך. הם יצרני חלב בשר וטוב. קטגוריות גזע: מטרה כפולה, צמר בינוני / הפצה: מזרח והמרכז אירופה