Texel כבש - גזעי כבשים Texel כבש - גזעי כבשים
Texel כבש - גזעי כבשים
Texel כבש - גזעי כבשים
Texel כבש - גזעי כבשים

Texel

Texel מקורו באי Texel מול חופי הולנד בתחילת המאה תשע עשר. הם הפכו לזמינים ליצרני כבשי ארה"ב בשנת 1990 כאשר הם שוחררו מההסגר במרכז ארה"ב בשר בעלי החיים למחקר במרכז קליי, נברסקה, שם הם נבדקו לפוטנציאל שלהם בייצור כבש כלאים. המאפיינים הבולטים ביותר של Texel הם ההתפתחות המדהימה שלה השריר והרזון. Texel-הוליד כבשים להראות יתרון של ניקוד רגל אחת מלא בהשוואות גזע ופחות מוחלט פגר שומן במיוחד תפר שומן.Texel הפך גזע מסוף אדונים הדומיננטיים באירופה, והוא צובר פופולריות כגזע אדונים בארצות הברית. קטגוריות גזע: צמר בינוני, בשר / הפצה: כל עולם