Targhee כבש - גזעי כבשים Targhee כבש - גזעי כבשים
Targhee כבש - גזעי כבשים
Targhee כבש - גזעי כבשים
Targhee כבש - גזעי כבשים

Targhee

Targhee הוא אחד מהגזעים הצעירים ביותר של אמריקה. היא פותחה בשנת 1926 בארה"ב כבשי תחנת הניסוי בדובואה, איידהו, מRambouillet, קולומביה וצלבי Corriedale. Targhee שואב את שמו מהיער הלאומי Targhee שבצאן של תחנת הניסיונות מלחך בקיץ.היער נקרא על שם צ'יף של אינדיאני Bannock שחיו באזור בשנת 1860 של. Targhee הוא כבשים כפולי מטרה טוב עם סוג בשר וצמר כבד של צמר באיכות גבוהה. הם פופולריים במיוחד במונטנה, ויומינג ודרום דקוטה, שבי ¾ הצמר המשובח שלהם ו¼ רביית צמר ארוכה הוא מועדף על ידי חוואים מערביים. קטגוריות גזע: צמר כלאים, / הפצה כפולה מטרה: צפון אמריקה