Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים) כבש - גזעי כבשים Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים) כבש - גזעי כבשים
Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים) כבש - גזעי כבשים
Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים) כבש - גזעי כבשים
Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים) כבש - גזעי כבשים

Ouessant (Ushant, בריטון גמד כבשים)

 Ouessant הוא אחד מגזעי הכבשים הקטנים ביותר בעולם. הם מקורו ב Ile d'Ouessant, אי קטן בחוף של בריטני שבצרפת.  רוב בעלי החיים הם שחורים בצבע עם כמה אנשים לבנים גם מתרחשים.העובי הממוצע של הצמר שלהם הוא 27-28 מיקרון. הוא מתאים למתאים לחוטי סריגה עדינים ועל חוטי אריגה רכים. Ushants הוא זן ננסי עם הזכרים להיות בעל קרנות ונקבות הנשאלים (באופן טבעי hornless).הזן נדיר.  קטגוריות גזע: / הפצה נדירה: אירופה