Aragonesa כבש - גזעי כבשים Aragonesa כבש - גזעי כבשים
Aragonesa כבש - גזעי כבשים
Aragonesa כבש - גזעי כבשים
Aragonesa כבש - גזעי כבשים

Aragonesa

כבשי Aragonesa Rasa הוא הזן הספרדי השני בחשיבותו אחרי גזע מרינו. גזעי כבשים ספרדיים של צמר איכות בינונית נחשבים כי מקורו מההכלאות של זנים עדינים (צמר מרינו) ואלו עם צמר גס (Churra וLacha), למרות שנקודת מבט זו היא פשטנית מדי. גזע טאבולה Aragonesa, שחייב את שמה לאזור בו הוא של רוב החשיבות, כמו גם לאורכו של צמרה ("טאבולה" = מרופטת), עולה בעיקר על בשרו. בין התכונות הבולטות של Aragonesa Rasa הם הדרגה הגבוהה של קשיחות, אינסטינקט חברותי, היכולת רעתה, וההסתגלות לסביבה הקשה שבו הוא גדל. קטגורית גזע: כפול מטרת צמר, בינוני