INRA 401 כבש - גזעי כבשים INRA 401 כבש - גזעי כבשים
INRA 401 כבש - גזעי כבשים
INRA 401 כבש - גזעי כבשים
INRA 401 כבש - גזעי כבשים

INRA 401

 יצירת INRA 401 כבשי השושלת החלה בצרפת בשנת 1970, לאחר סדרה של ניסויים החוצים את Berrichon du שר x רומנוב שהחל בשנת 1963 עם גזע רומנוב.  הזדווגויות בוצעו במשך כמה דורות רצופים, בין רביית המלאי של אותו הדור שנבחר בעדיפות לשמור את המקורות ייצגו בדור הקרן.INRA 401 הן כבשה יעילה ביותר, עם prolificacy 200 אחוזים, פוריות מצוינת מחוץ לעונה, ייצור חלב טוב, ויכולת אימהות יוצאת מן הכלל.  קטגוריות גזע: בשר, צמר בינוני / הפצה: אירופה, אנגליה