Bergamasca כבש - גזעי כבשים Bergamasca כבש - גזעי כבשים
Bergamasca כבש - גזעי כבשים
Bergamasca כבש - גזעי כבשים
Bergamasca כבש - גזעי כבשים

Bergamasca

Bergamasca מקורו בצפון איטליה, אולי מן הכבשים סודניים. הם בעלי חיים רבים תכליתיים, העלו על בשר, חלב וצמר. הם פורים ולהפיק וממוצעים של 250 ק"ג של חלב עם 6 חביות אחוזים על פני תקופה של שישה חודשי הנקה. Bergamasca הוא גזע בסיסי של קבוצת Alpine לופ בעל אוזניים ותושאל. הם הם הבסיס של אלפיין גזעים האחרים לופ עם האוזניים של Fabrianese, Pavullese, Perugian השפלה, וזנטה. קטגוריות גזע: (בשר, חלב וצמר), צמר גס רב תכליתי