Mouflon כבש - גזעי כבשים Mouflon  כבש - גזעי כבשים
Mouflon כבש - גזעי כבשים
Mouflon כבש - גזעי כבשים
Mouflon כבש - גזעי כבשים

Mouflon

 Mouflon נחשב לאחת משני האבות לכל גזעי הכבשים המודרניים. זה חום אדום עם גב פס פס כהה, בהיר אוכף וגחון. הזכרים ונקבות קרנות הן קרנות או תושאל.  עכשיו זה נדיר, אבל כבר הציג בהצלחה במרכז אירופה, כולל גרמניה, אוסטריה, צ'כיה, סלובקיה רפובליקות, ורומניה.  קטגוריות גזע: ילידים (פראי) / הפצה: אירופה, צפון אמריקה