Brillenschaf כבש - גזעי כבשים Brillenschaf כבש - גזעי כבשים
Brillenschaf כבש - גזעי כבשים
Brillenschaf כבש - גזעי כבשים
Brillenschaf כבש - גזעי כבשים

Brillenschaf

Brillenschaf מקרינתיה הוא אחד מגזעי בעלי החיים בסכנת ההכחדה באוסטריה. מאז 1938, היא מתה כמעט לחלוטין. הוא נקרא על שם את סימני משקפים סביב עיניו, מתחת לעיניים, ועל אוזניה. זה הוא הכלאה בין גזע Landschaf הישן עם Bergamasca וPaduaner Schaf. הוא חבר של גזעי כבשי הרי האלפים.Brillenschaf הארדי, החסכני יכול להתמודד עם כמות משקעים גבוהה והוא מומחה בטיפוס, ולכן הוא משמש לשטחי מרעה אלפיניים גבוהים שאינם נגישים לפרות. קטגורית גזע: בשר צמר, גס