Meatlinc כבש - גזעי כבשים Meatlinc כבש - גזעי כבשים
Meatlinc כבש - גזעי כבשים
Meatlinc כבש - גזעי כבשים
Meatlinc כבש - גזעי כבשים

Meatlinc

הוא זן בריטי, בקטגורית אב המסוף, שפותח מתכנית גידול מקורו על ידי הנרי נפלה בשנת 1960 המוקדמת.מקור תערובת של אנשים שנבחרו מחמישה גזעים, שתיים בריטי ושלושה צרפתים, Meatlinc התפתח כתוצאה משנים רבות של בחירה קפדנית וממושמע המבוססת על הקלטת ביצועים בוצעו בתנאים מסחריים בקפדנות. הגזע היה סגור לכל שימוש נוסף בחומר גנטי מחוץ בשנת 1975. לפיכך גזע טהור אמיתי עם אחידות זיהוי. הוא בין הגדול ביותר של הגזעים הבריטיים, איל בוגר במשקל של 140 ק"ג (מעל 300 ק"ג).  קטגוריות גזע: בשר, אדוני מסוף / הפצה: בריטניה, אירופה