Afrino כבש - גזעי כבשים Afrino כבש - גזעי כבשים
Afrino כבש - גזעי כבשים
Afrino כבש - גזעי כבשים
Afrino כבש - גזעי כבשים

Afrino

במהלך 1960 של המנוח, נעשתה פנייה למשרד חקלאות על ידי תעשיית הצמר, דרך אפריקה האיחוד החקלאי בדרום, כדי לפתח זן לבן wooled לשטחי מרעה כבשים נרחבים. בשנת 1976, היה ברור שהמעבר של 25 אחוזי מרינו, 25 אחוזים Ronderib האפריקנרית, ואחוז הדרום אפריקני כבש מרינו 50 fullfilled הטוב ביותר לדרישות שנקבעו לזן החדש. הוחלט לשמר רק את הצלב הזה לשדרוג ופיתוח נוסף של הגזע הידוע היום כAfrino. שימונים אחוזים מההכנסות מAfrino כבשים מופקים באמצעות ייצור בשר ו20 אחוזים בייצור צמר.Afrino מייצר צמר מרינו, סוג, בקוטר סיבים נע בין 19-22 מיקרון. קטגורית גזע: צמר משובח, כפול מטרה