Lacaune כבש - גזעי כבשים Lacaune כבש - גזעי כבשים
Lacaune כבש - גזעי כבשים
Lacaune כבש - גזעי כבשים
Lacaune כבש - גזעי כבשים

Lacaune

 Lacaune הוא גזע כבשים הרב ביותר בצרפת. היא נבחרה בצרפת לייצור חלב מוגבר במסגרת תכנית בחירה מתוחכמת המשלבת הפריה מלאכותית, הקלטת חלב, ובדיקת צאצאים של אבותינו במשך זמן רב יותר מכל גזע כבשי מוצרי חלב אחר בעולם.  השיפור גנטי שנתי לתנובת חלב בLacaune הצרפתי מוערך ב 2.4% או 5.7 ק"ג (12.5 ק"ג). רחלות Lacaune לייצר חלב עם מוצקים כלל גבוהים יותר מאשר פרות הפריזיות המזרח, אבל בכבשים קצת פחות volume.The של גזע Lacaune לייצר חלב האחראית על גבינת הרוקפור המפורסמת.  קטגוריות גזע: חלב / הפצה: אירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה