Lleyn (pronounced kleen)  כבש - גזעי כבשים Lleyn (pronounced kleen)   כבש - גזעי כבשים
Lleyn (pronounced kleen)  כבש - גזעי כבשים
Lleyn (pronounced kleen)  כבש - גזעי כבשים
Lleyn (pronounced kleen)  כבש - גזעי כבשים

Lleyn (pronounced kleen)

  Lleyn כבשי מקורן Lleyn חץ האי בוויילס ועד לאחרונה היה גזע יחסית לא מוכר של כבשים בבריטניה.  במהלך 10 השנים האחרונות גזע Lleyn תפס את עיינותיו של חקלאים רבים, ועכשיו כבשי Lleyn ניתן למצוא כמעט בכל רחבי Country.The Lleyn הכבשה הוא ידוע ביכולתה אדירת אימהות, קלויות המלטה, אריכות ימים, וprolificacy.  אילי Lleyn הם דרך אידיאלית כדי להזריק תכונות אימהיות, פוריות, ובמשוש היברידי חזרה לרחלות רבייה. הם גם הופכים פופולריים לחצייה על רחלות שפלת גבעה ולייצר ראש כבש איכות או לייצר תחליף נשי Lleyn צלב שנושא את האיכויות של Lleyn הכבשה.  קטגוריות גזע: כפול מטרה ארוך צמר, / הפצה: אנגליה