Herdwick כבש - גזעי כבשים Herdwick כבש - גזעי כבשים
Herdwick כבש - גזעי כבשים
Herdwick כבש - גזעי כבשים
Herdwick כבש - גזעי כבשים

Herdwick

הם שם Herwick נגזרים ממילה נורדית עתיקה שפירושו מרעה לכבשים. הוא האמין כי אבותיהם של Herdwick כבשים הוכנסו על ידי מתנחל נורדיות מוקדמות. Herdwick כבשים נחשבים קשוחים ביותר של כבשי גבעה בריטיות. הם גדלים בעיקר בעמקים המרכזיים ומערביים של אזור האגמים ומתאפיינים ביכולת שיחור המזון שלהם בתנאי שטח קשה. הם מייצרים כבש כלאים טוב, אבל הצמר שלהם נחשב באיכות נמוכה וערך נמוך.לייצר צמר גס, אפור, צמר שטיח. קטגוריות גזע: נדירה, מורשת / הפצה: אנגליה