Greyface Dartmoor כבש - גזעי כבשים Greyface Dartmoor כבש - גזעי כבשים
Greyface Dartmoor כבש - גזעי כבשים
Greyface Dartmoor כבש - גזעי כבשים
Greyface Dartmoor כבש - גזעי כבשים

Greyface Dartmoor

Dartmoor Greyface ידוע גם בדרטמור או דרטמור "משופר". ירד מהגזעים המקומיים, שרעו קרקע הנמוכה ובסביבת דרטמור, יש להם כוח עצום של חוקה פתח דרך לעמוד בפני החורפים קשים ותנאים שנחשפו, שקיימים סביב מור. שיפורים בוצעו במהלך המאה ה -19 באמצעות Longwools המקומי (נוטס) ולסטר. Dartmoor הגיזה מסווגת כזוהר Longwool. הם כבשים בגודל בינוני (60 ק"ג kg/132 ​​בקירוב), hornless, בעל גוף עמוק, קצר רגליים, עם הראש והרגליים woolled היטב.פניו הלבנות צריכות להיות מנומרים או מנומר עם שחור או אפור עם רגליים תואמות. קטגוריות גזע: צמר ארוך / הפצה: אנגליה