Dalesbred כבש - גזעי כבשים Dalesbred כבש - גזעי כבשים
Dalesbred כבש - גזעי כבשים
Dalesbred כבש - גזעי כבשים
Dalesbred כבש - גזעי כבשים

Dalesbred

Dalesbred נמצא במרכז פניין Wharfdale והעליון באנגליה.הגזע שמקורה Swaledale וסקוטיים פרצוף שחור הגזעים. הגזע מראה פן שחורות עם סימן לבן ברור מעל ועל כל צד של הלוע. הרגליים הן בצבע דומה. הם אין לי צמר משני פנים או רגליים. לשני המינים יש סיבוב סט, נמוך של קרנות. צמר Dalesbred הוא באיכות שטיח טיפוסית.הגיזה היא מתולתלת שבחוץ, עם פרווה תחתית צפופה. כבשי Dalesbred הם ישימים מאוד לשינויים אקלימיים ויכולים לשרוד בתנאים הסביבתיים הקשים. רחלות Dalesbred לעתים קרובות חצו עם אילי Teeswater לייצר Masham אשר הוא אחד המפורסם ביותר של crossbreeds הבריטי. קטגורית גזע: צמר שטיחים, מורשת / הפצה: בריטניה