Coopworth כבש - גזעי כבשים Coopworth כבש - גזעי כבשים
Coopworth כבש - גזעי כבשים
Coopworth כבש - גזעי כבשים
Coopworth כבש - גזעי כבשים

Coopworth

Coopworth הוא כבשים בגודל בינוני, כפול מטרה, לבן מתמודדים עם נטייה ערנית אבל שקטה. זהו אחד מהגזעים הדומיננטיים ביותר בניו זילנד. זה מקורו בניו זילנד בשינה 1960 של מצלבי רומני הגבול לסטר ו, וראשון שיובא לארצות הברית במהלך השינה 1970 מאוחר. זה כבשים מאוד פרודוקטיבי, שנבחרו באופן אינטנסיבי להמלטות קלות לטיפול, prolificacy, ויכולת אמהות טובה. צמר Coopworth יחסית גס וארוך, והוא פופולרי עם spinners יד. קטגוריות גזע: צמר ארוך, / הפצה כפולה מטרה: ניו זילנד, אוסטרליה, צפון אמריקה, אירופה