Churra כבש - גזעי כבשים Churra  כבש - גזעי כבשים
Churra כבש - גזעי כבשים
Churra כבש - גזעי כבשים
Churra כבש - גזעי כבשים

Churra

כבשי Churra הוא גזע ילידים גדל בקסטיליה וליאון שבצפון מערב ספרד. זה גזע ייצור של חלב גדול חוסן, גם המתאים לאקלים היבשתי של קסטיליה וליאון, עם חורפים ארוכים וקשים, קפיצים קצרים מאוד, וקיץ חם ויבש. גבינה היא גבינת Zamorano חלב של כבשים ספרדיים קלסיים. הוא עשוי מחלב קרם מלא, מגיע בעיקר מכבשי Churra. נבאחו Churro כבשים יורדים מChurra הספרדי. קטגוריות גזע: חלב, שטיח צמר / הפצה: ספרד, אירופה