מהיר יותר כבש - גזעי כבשים מהיר יותר  כבש - גזעי כבשים
מהיר יותר כבש - גזעי כבשים
מהיר יותר כבש - גזעי כבשים
מהיר יותר כבש - גזעי כבשים

מהיר יותר

המהיר יותר הוא זן חדש, מאוד פרודוקטיבי כבשים, שפותח בשנת 1970 על ידי האוניברסיטה החקלאית בוואגנינגן, הולנד, כדי להגביר את הפרודוקטיביות של מניית הכבשים ההולנדית. Swifters משמשים כסכרים לכבשי טבח. המהיר יותר הוא תוצר של הכלאה בין גזעי Texel ופלמית. כדי להשיג כבשים מצוינים, בצמיחה מהירה לשחיטה, המהירה יותר הכבשה היא tupped ידי איל לייצור חיטת כבש: Charollais, סאפוק, או טסל. Swifters אילן לייצר 2.5 טלאים להמלטה בממוצע. 80% מרחלות ללדת שני טלאים או יותר בשנה הראשונה שלהם. לידה היא כמעט תמיד ללא בעיות. קטגוריות גזע: צמר בינוני, בשר / הפצה: אירופה, אנגליה