Soay כבש - גזעי כבשים Soay  כבש - גזעי כבשים
Soay כבש - גזעי כבשים
Soay כבש - גזעי כבשים
Soay כבש - גזעי כבשים

Soay

 Soay כבר נקרא דוגמא החיה היחידה של הכבשה הקטנה, הפרימיטיבית שמתגוררת באיים הבריטיים לפני בואו הסקנדינביים והרומאי.  שמם נגזר מאי Soay מול חופי סקוטלנד. Soays יובאו במקור בצפון אמריקה בשנת 1974. הם כבשים קטנים וממוסגרים עם צמר שמשתנה מאור לחום כהה בצבע ולשפוך באופן טבעי בקיץ.  קטגוריות גזע: / הפצה פרימיטיבית, קצרת זנב, כפולה מצופית: אנגליה, אירופה, צפון אמריקה