Meatmaster כבש - גזעי כבשים Meatmaster  כבש - גזעי כבשים
Meatmaster כבש - גזעי כבשים
Meatmaster כבש - גזעי כבשים
Meatmaster כבש - גזעי כבשים

Meatmaster

 בשנת 1990 מוקדמים, נחוש לנצל את היתרונות של גזעי שיער שומן זנב הילידים ומימוש הפער העצום בין גזעי שומן הזנב ואת הגזעים שרירים הבריטיים ואירופיים והצורך להתרבות שיער טהור באמת טוב עם טוב איכויות בשר, קבוצה של חקלאי דרום אפריקני החליטו לפתח זן מורכב.  גזעים שונים שומן זנב היו חצו כך בגזעים שרירי והחלום של Meatmaster יצא. Meatmaster כבשים נבחרים אך ורק לגורמים כלכליים בתנאים טבעיים. הם כבר מיוצאים לנמיביה, אוסטרליה וקנדה.Meatmaster חייבת פשוט יש אחוז של דם Damara בזה.השאר יכול להיות שכל גזע כבשים אחרים.  קטגוריות גזע: שיער (בשר) / הפצה: אפריקה, אוסטרליה, קנדה