Beltex כבש - גזעי כבשים Beltex כבש - גזעי כבשים
Beltex כבש - גזעי כבשים
Beltex כבש - גזעי כבשים
Beltex כבש - גזעי כבשים

Beltex

Beltex כבשים הוצגו לראשונה לבריטניה מבלגיה ב1989 הם מגיעים מכבשים היברידיים גדלו בבלגיה. המאפיינים העיקריים של הגזע הם כפול שרירי highquarters, יחד עם עצמות עדינות אשר מבטיחה אחוז הרג-out המרבי של הכבש המוגמר. Beltex הוא בעיקר אדוני מסוף לחצות עם כבשים וצאן בריטיים יבשתי חצי גדל שם. כבשי Beltex הולידו-נולדים בקלות ובחסכנים. הקונפורמציה היא התכונה העיקרית של הגזע בהפקת טלה ממשלה. סיים תשואת כבשים ואחוז הרג-פיה גבוה ונבלה עם רגליים בשרניות היטב, שריר עין טוב, וירך ארוכה. קטגוריות גזע: בשר, צמר בינוני