Kivircik כבש - גזעי כבשים Kivircik כבש - גזעי כבשים
Kivircik כבש - גזעי כבשים
Kivircik כבש - גזעי כבשים
Kivircik כבש - גזעי כבשים

Kivircik

Kivircik Kivircik נמצא בצפון מערב טורקיה, שם הוא נשמר לחלב וייצור בשר. הצמר שלהם הוא סוג של שטיח צמר, הצמר הוא באיכות טובה יותר מהצמר של כל גזעי ילידים האחרים בטורקיה.  הם לבנים עם פרצופים לבנים או מנומרים, בדומה לKarnobat וTsigai. זנים שחורים וחום נמצאים גם. איילים יש קרני ספירלה אופקיות הארכת צדה; רחלות בדרך כלל נשאלים. זנבות ארוכים ודקים, בדרך כלל מגיעים לקרסוליים.  קטגוריות גזע: הפצה רב תכליתי, צמר שטיחים /: טורקיה