דורסט כבש - גזעי כבשים דורסט כבש - גזעי כבשים
דורסט כבש - גזעי כבשים
דורסט כבש - גזעי כבשים
דורסט כבש - גזעי כבשים

דורסט

Dorsets הידוע ביותר ליכולת שלהם לייצר יבול כבש כל עת במהלך השנה. ההיסטוריה מלמדים אותנו שלפני מאה שנים, כאשר ספרד בקשה לכבוש את אנגליה Merino כבשים הובאו למערב אנגליה וחצו עם כבשי Horned מוויילס.התוצאה הייתה כבשים רצויים, לכל מטרה שהתפשטו על דורסט, סומרסט, דבון ורוב יילס. את Dorsets Horned הראשון הובא לארצות הברית בשנת 1885. בשנת 1948, גן דומיננטי לpolledness התרחש וכתוצאה מDorsets נדגמו אשר נמצאים כעת פופולריים במדינות הצאן החקלאיות. רחלות דורסט הן milkers הפורה, כבד שמייצרים כבשים עם צמיחה ובגרות שתשואה כבדה שרירית פגרים מתונות. קטגוריות גזע: צמר בינוני, בשר / הפצה: כל עולם