Polwarth כבש - גזעי כבשים Polwarth כבש - גזעי כבשים
Polwarth כבש - גזעי כבשים
Polwarth כבש - גזעי כבשים
Polwarth כבש - גזעי כבשים

Polwarth

 Polwarth הוא כבשים כפולי מטרה, שפותחו בויקטוריה, אוסטרליה, בשנת 1880. זה 75 אחוזים Merino והאחוזים לינקולן 25.  Polwarths מתאים גם לאזורי מרעה עם משופר ובעיקר נמצאים במחוזות כמות המשקעים הגבוהים בדרום אוסטרליה.הגזע כבר מיוצא בהצלחה למדינות רבות, בעיקר בדרום אמריקה שבו הם מכירים בשם "אידאלים". גזע Polwarth מכיל הוא תושאל וכבשי קרנות עם הסוגים תושאלו העליונות. הוא גדול ממוסגר, חזק, ומייצר צמר מניבים, רך טיפול-בקוטר סיב מיקרון 22-25. הרבה דגש בגזע היה מכוון לעבר פיתוח ולשפר את היבטי הצמר.  קטגורית גזע: מטרה כפולה, צמר בינוני / הפצה: ניו זילנד, אוסטרליה, דרום אמריקה