Dohne Merino כבש - גזעי כבשים Dohne Merino כבש - גזעי כבשים
Dohne Merino כבש - גזעי כבשים
Dohne Merino כבש - גזעי כבשים
Dohne Merino כבש - גזעי כבשים

Dohne Merino

Dohne Merino הוא, Merino סינטטי כפול מטרה שפותח על ידי מחלקת דרום אפריקה חקלאות באמצעות רחלות Peppin סגנון מרינו וsires הגרמני כבש מרינו. צאצאיהם התערבו ונבחרו לפריון גבוה, שיעור צמיחה מהיר כבש, וצמר מרינו בסדר בתנאים מסחריים אזור מרעה. תכנית הרבייה הייתה יזם בשנת 1939 וחברת הגזע הוקמה בשנת 1966. בחירה מאז 1970 נעשתה בעזרת ביצועים ובדיקת צאצאים והרשומים ייצור מקיף. כל החיות המוקלטות נשמרות בערכת הקלטת צאן ממוחשב.Dohne Merino הוא אחד מגזעי woolled המובילים בדרום אפריקה. קטגוריות גזע: כפול מטרת צמר, עדין / הפצה: דרום אפריקה, אוסטרליה, ניו זילנד