Charollais כבש - גזעי כבשים Charollais  כבש - גזעי כבשים
Charollais כבש - גזעי כבשים
Charollais כבש - גזעי כבשים
Charollais כבש - גזעי כבשים

Charollais

Charollais כבשים הם מאותו האזור של צרפת כבהמות Charolais. הם מקורו ב 1800 מוקדם מצלב של בריטי Dishley לסטר בגזעי landrace מקומיים. גזע Charollais הוא כבשים בגודל בינוני, כבדים, עם ירך ארוכה ושריריים רגליים אחוריות. הראש הנקי שלהם הוא אפור ורדרד. הצמר שלהם הוא בסדר עד בינוני וצפוף. הם משמשים בעיקר כאדוני מסוף להגביר את קצב צמיחה של לדחוק וכבשים. הם הגזע השני הכי הפופולרי מסוף האדונים בממלכה המאוחדת. פגרי כבשים מCharollais הם רזים ושרירים מאוד, במיוחד בירך ואחוריים. הלבשת אחוז היא מעל הממוצע. קטגוריות גזע: צמר בינוני, בשר / הפצה: אירופה, בריטניה, צפון אמריקה