อัลไพน์สวิสสีขาว แกะ - พันธุ์แกะ อัลไพน์สวิสสีขาว แกะ - พันธุ์แกะ
อัลไพน์สวิสสีขาว แกะ - พันธุ์แกะ
อัลไพน์สวิสสีขาว แกะ - พันธุ์แกะ
อัลไพน์สวิสสีขาว แกะ - พันธุ์แกะ

อัลไพน์สวิสสีขาว

สวิสสีขาว Alpine เป็นสายพันธุ์ที่สั้น wooled เก็บไว้เป็นหลักสำหรับเนื้อ พันธุ์ที่เกิดขึ้นในวิตเซอร์แลนด์ในปี 1936 จากการผสมผสานกันระหว่างสีขาวบนภูเขาสวิสและ 50 ถึง 75% ฟรองซ์ หมวดหมู่พันธุ์: เนื้อผ้าขนสัตว์กลาง การกระจาย: วิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, อิตาลี, เยอรมนี