mouflon แกะ - พันธุ์แกะ mouflon แกะ - พันธุ์แกะ
mouflon แกะ - พันธุ์แกะ
mouflon แกะ - พันธุ์แกะ
mouflon แกะ - พันธุ์แกะ

mouflon

  Mouflon คิดว่าจะเป็นหนึ่งในสองของบรรพบุรุษสำหรับทุกสายพันธุ์แกะที่ทันสมัย มันเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มที่มีลายกลับ, แพทช์อานแสงสีและอันเดอร์พาร์ เพศชายมีเขาและหญิงมีหงอนหรือถึงขนาด  ตอนนี้มันเป็นของหายาก แต่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับประสบความสำเร็จในยุโรปกลางรวมทั้งเยอรมนี, ออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวักสาธารณรัฐและโรมาเนีย  ประเภทพันธุ์: พื้นเมือง (ป่า) / จำหน่าย: ยุโรปอเมริกาเหนือ