Whiteface Woodland แกะ - พันธุ์แกะ Whiteface Woodland แกะ - พันธุ์แกะ
Whiteface Woodland แกะ - พันธุ์แกะ
Whiteface Woodland แกะ - พันธุ์แกะ
Whiteface Woodland แกะ - พันธุ์แกะ

Whiteface Woodland

 Whitefaced Woodland เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศอังกฤษเพน มันเป็นที่รู้จักกัน Penistone หลังจากเมืองยอร์คที่ขายได้แกะถูกจัดขึ้นตั้งแต่ 1699  มันเป็นความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับ Swaledale และ Lonk ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษเนินสายพันธุ์พันธุ์ไม่มีขนฟรี, ใบหน้า, สีขาวและขา ทั้งสองเพศมีเขาและเขาอยู่ในเพศชายที่มีการลุกลามอย่างหนัก  ประเภทพันธุ์: ขนกลางเนื้อเนินเขา / จำหน่าย: สหราชอาณาจักร