Wiltipoll כבש - גזעי כבשים Wiltipoll כבש - גזעי כבשים
Wiltipoll כבש - גזעי כבשים
Wiltipoll כבש - גזעי כבשים
Wiltipoll כבש - גזעי כבשים

Wiltipoll

 Wiltipoll הוא זן חדש של כבשים, שפותח לאחרונה באוסטרליה ומילטשייר הורן. זה כבשי נשאלים שגדלו לייצור כבש ממשלה בלבד. הקצרה הלבנה הגיזה היא לשפוך מדי שנה, החל מהאביב לקיץ, שבה נופלת על האדמה ולא הוא של היעדר value.The המסחרי של קרנות הושגה על ידי העירוי של דם מגבול לסטר, הסקר דורסט, ותושאלה Merino גזעים .  כבשי Wiltipoll / Merino צלב, את הדשא בגיל 10 חודשים, יגיעו משקלים של 25 עד 30 קילו לבושים באופן קבוע, מבלי לפתח שומן, כמו כבשי גזע בריטיים אחרים.  קטגוריות גזע: שיער (בשר) / הפצה: אוסטרליה