ודלנד Whiteface כבש - גזעי כבשים ודלנד Whiteface  כבש - גזעי כבשים
ודלנד Whiteface כבש - גזעי כבשים
ודלנד Whiteface כבש - גזעי כבשים
ודלנד Whiteface כבש - גזעי כבשים

ודלנד Whiteface

 ודלנד פניו לבנות מקורה בפניני דרום אנגליה. הוא גם ידוע כPenistone לאחר עיירת יורקשייר בי מכירות כבשים שמתקיימות מאז 1699.  הוא חשב להיות קשור קשר הדוק לSwaledale ועוד פגר. אחד הגדול של אנגלי גבעת הגזעים, הגזע אין צמר, פנים חופשיים, לבנים ורגליים. שני המינים הם קרנות והקרנות בזכרים הסתחררו בכבדות.  קטגוריות גזע: צמר בינוני, בשר, גבעה / הפצה: אנגליה