Santa Cruz Sau - Saueraser Santa Cruz Sau - Saueraser
Santa Cruz Sau - Saueraser
Santa Cruz Sau - Saueraser
Santa Cruz Sau - Saueraser

Santa Cruz

Det er stor usikkerhet knyttet til den eksakte opprinnelsen til sauene Santa Cruz Island, selv til århundre hvor sauene ble plassert der.  Spekulasjon er at Merino, Rambouillet, og kanskje noen Churro skikkelse i Santa Cruz sau bakgrunn, og det er sikkert at sauene har vært feral for de siste 70 årene. Nature Conservancy kjøpte 88% av øya (ligger utenfor kysten av det sørlige California) i løpet av 1970-tallet og begynte en utrydding program i 1980.  I 1988 ble tolv lam brakt utenfor øya av et team av Nature Conservancy og ALBC frivillige og ble plassert med fem California oppdrettere å begynne en befolkning ombygging innsats. Santa Cruz Island sauer rasen er en viktig genetisk ressurs. Sin historiske bakgrunn, lang periode med isolasjon, og tilpasning til et utfordrende miljø har gitt rasen en rekke egenskaper som ikke finnes blant kommersielle raser.  Rase kategorier: feral, sjeldne, arv / Distribusjon: United States