van Rooy Sau - Saueraser van Rooy Sau - Saueraser
van Rooy Sau - Saueraser
van Rooy Sau - Saueraser
van Rooy Sau - Saueraser

van Rooy

I 1906 startet Senator JC van Rooy, på gården Koppieskraal i Bethulie distriktet, hans eksperimenter for å utbre en rase av sau til slakting lam produksjon:  Kravene han satt for denne rasen, var tredelt: 1) Den rasen måtte være sterk og hardfør til å takle vanlige tørke, 2) Det måtte være fruktbar for å opprettholde en høy andel av produksjonen, det måtte ha en utmerket eksteriør.  Med disse målene i tankene gjorde han bruk av en hvit "Blinkhaar Afrikaner" ram og åtti Rambouillet søyer. Med avkom av disse prinsipp innavl, kombinert med alvorlig utvalg, ble påført. Senere ble en kallet Wensleydale ram innført i et forsøk på å forbedre eksteriør. I dag Van Rooy sau drives fortsatt hovedsakelig i tørre områder hvor overlevelse og reproduksjon på naturlig beite er viktig for den økonomiske produksjonen av kjøtt.  Rase kategorier: hår (kjøtt), fett-tailed / Distribusjon: Sør-Afrika, Australia