Han Sau - Saueraser Han Sau - Saueraser
Han Sau - Saueraser
Han Sau - Saueraser
Han Sau - Saueraser

Han

Han-er en type mongolsk sau. Det ble utviklet i semi-fuktige jordbruksområdene i Kina (Henan, Hebei, Shandong, Anhui og Jiangsu provinser). Det finnes to typer Han som i 1982 ble hevdet som to forskjellige raser: Stor-tail Han og Small-halen Han. The Large-tail Han er hentet og er preget av en lang, bred, fett hale, med en tynn vridd ende turing oppover mellom to lapper, og bredeste på basen. Maksimal vekt som 25 kg. Siden halen er for tungt for sauene å flytte rundt enkelt under beite, er denne typen (eller rase) bare tilpasses slettene. Han sau er bråmoden og svært produktive, deres fruktbarhet nivåer blir 163% for Stor-tail Han og 229% for Small-halen Han. Nyere rapporter har gitt enda enda høyere tall av 192 prosent for Stor-tail Han og 270 prosent for Small-halen. Rase kategorier: fett-tail / Distribusjon: Kina