Rideau Sau - Saueraser Rideau Sau - Saueraser
Rideau Sau - Saueraser
Rideau Sau - Saueraser
Rideau Sau - Saueraser

Rideau

Rideau sau er en av tre canadiske raser. Deres utvikling startet i 1968 i Landbruk Canadas Animal Research Centre i Ottawa når senterets Suffolk, Shropshire, og Dorset sauer ble kombinert med importerte raser: finsk landrase og Øst Friesian. I 1974 ble Rideau stengt for innføring av nytt genetisk materiale.  Fra 1974 til 1977, ble tallene innenfor rasen multipled med minimal culling å utvide den genetiske base. Fra 1977 til 1986 var utvalget vekt på høy fruktbarhet og potensialet for yearround lamming og i mindre grad detaljhandel kutt yield. I 1988 og 1989 ble rasen sluppet til nucleus flockowners.  Siden 1989 har rasens popularitet vokst raskt. Rideau sauer bør brukes i kommersielle flokker for å forbedre mors egenskaper innenfor denne flokken. Omtrent 50% av Rideau søyer bære tre lam eller mer i løpet av svangerskapet og en annen 40% bærer tvillinger.