פנמה כבש - גזעי כבשים פנמה  כבש - גזעי כבשים
פנמה כבש - גזעי כבשים
פנמה כבש - גזעי כבשים
פנמה כבש - גזעי כבשים

פנמה

 גזע פנמה כבשים הוא אחד משני גזעים רק מוכר של כבשים שפותחו בארצות הברית על ידי מגדלי צאן פרטיים.  מקורם באיידהו בשנת 1900 מוקדמים, פנמה החלה כהכלאה בין אילי Rambouillet ורחלות לינקולן. לאחר כחמש שנים של הכלאות, אילים וכבשים שהזדווגו ביניהם להקים את הגזע. פנמה היא גזע קשוח שמותאם במיוחד לטווח אזורים עם תנאי הזנה בשפע. הם נשאלו, דומים לגזע קולומביה, אבל יותר בגודל בינוני, ולייצר כבד צמר, צפוף בינוני כיתה עם אורך סיכה ארוך.  קטגורית גזע: מטרה כפולה בינוני צמר, / הפצה: ארצות הברית