Ossimi כבש - גזעי כבשים Ossimi כבש - גזעי כבשים
Ossimi כבש - גזעי כבשים
Ossimi כבש - גזעי כבשים
Ossimi כבש - גזעי כבשים

Ossimi

 גזע Ossimi מקורו בכפר Ossim בגיזת הנפה של מצרים והוא פופולריים ביותר בקרב הנילוס ודלתא כבשי הגזעים. הוא חשב שיש להרחיב את הטווח שלו על חשבון גזעים אחרים. הגזע מותאם לתנאים משתנים ובדרך כלל גדל בתנאי חיתוך אינטנסיביים. הם בגודל בינוני כבשים, צר, עם גוף רדוד ורגליים ארוכות. הם צבעוניים, בדרך כלל לבנים עם ראש חום, צוואר ורגליים. הם מייצרים צמר גס / שטיח ויש לו זנב שומן. איילים הם בעלת קרנות.  קטגוריות גזע: שומן זנב, בשר, צמר / הפצת שטיח: מזרח תיכון, אפריקה